Iitin sukukokous 2004

Uskin Sukuseuran sukukokous pidettiin lauantaina 3. heinäkuuta 2004 Iitissä, Perheniemen evankelisella opistolla (Opistontie 15 B, 47450 PERHENIEMI).

Vajaat 50 Uskia oli saapunut tapaamaan tuttuja ja sukulaisia Perheniemen kauniiseen maaseutumaisemaan. Kokouksen ohjelmasta vastasi Arja Lahtinen jutustelemalla Iitin murteella ja kurssisihteeri Helena Sulavuori, joka kertoi Perheniemen historiasta. 

Sukuseuramme varaesimies Tuomo Uski avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ahti Uski ja sihteeriksi seuran sihteeri Jarkko Uski.

Puheenjohtajan todettua kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, hyväksyttiin esitetty työjärjestys. Viimekauden toimintakertomus hyväksyttiin ja rahastonhoitajan luettua tilintarkastuspöytäkirjan, hyväksyttiin tilinpäätös ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus yksimielisesti. Hallituksen esittämät toimintasuunnitelma ja talousarvio kaudelle 2004 hyväksyttiin yksimielisesti.

Erovuoroisena hallituksen jäsenenä oli Jouko Mäkinen Haminasta. Hänet valittiin yksimielisesti uudelleen hallitukseen seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Sukuseuran sääntöjen suomin mahdollisuuksin sukuseuran vanha hallitus esitti hallituksen jäsenten määrän lisäämistä yhdellä. Tämä ehdotus hyväksyttiin vuosikokouksen toimesta ja uudeksi jäseneksi hallitukseen valittiin Tuomo Uski Lappeenrannasta.

Kokouksen jälkeen hallituksen edustajat kävivät laskemassa kukkavihkon sankarivainajien muistomerkille Iitin hautausmaalla.

Jäsenmaksu
Sukuseuramme jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan. Jäsenmaksu vuonna 2004 on 12 €. Sukuseuran pankki on Porin Seudun Osuuspankki Vanhakoiviston konttori ja tilinumero on 570374-416578.

Sukututkimus
Sihteeri Jarkko Uski kertoi, että sukututkimustyö jatkuu ja että suvun jäseniltä kaivataan tietoja 1900-luvulla syntyneistä suvun jäsenistä. Seuraavassa vähän tilastotietoa tutkimuksista eli eri sukuhaaroihin tähän mennessä syötettyjen henkilöiden lukumäärät.
Sukuhaara on nimetty kylän mukaan, josta suku on ensimmäisen kerran tavattu. Vainikkalan suku (Lemi) 1230, Iknattalan suku (Viipurin pitäjä) 3220, Hannilan suku (Antrea) 1387, Pyhällön Suur-Uski (Hamina e. Vehkalahti) 24488, Pyhällön Vähä-Uski (Hamina e. Vehkalahti) 12772, Ravijärven Suur-Uski ja Vähä-Uski(Virolahti) 2076, Kallola-Paakkalan suku (Säkkijärvi) 684.