Tuusulan sukukokous 2001

Kymmenes varsinainen vuosikokous

Uskin Sukuseuran vuosikokous pidettiin 15. syyskuuta 2001 hotelli Gustavelundissa, Tuusulassa. Kokoukseen osallistui noin 60 Uskia eri puolilta maata.

Ennen kokousta hallituksen edustajat kävivät laskemassa kukkalaitteen viime sotiemme uhrien muistomerkille Tuusulan hautausmaalla. 

Sukuseuramme esimies Paavo Uski avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Uski Ulvilasta, sihteeriksi seuran sihteeri Jarkko Uski Helsingistä ja pöytäkirjan tarkistajiksi Elli Eerola Kotkasta ja Mia Murro Ulvilasta.
Puheenjohtajan todettua kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, hyväksyttiin esitetty työjärjestys.
Viime kauden toimintakertomus hyväksyttiin ja rahastonhoitajan luettua tilintarkastuspöytäkirjan, hyväksyttiin tilinpäätös ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus yksimielisesti. Hallituksen esittämät toimintasuunnitelma ja talousarvio kaudelle 2001 hyväksyttiin yksimielisesti. 


Hallituksen pitkäaikainen jäsen ja varapuheenjohtaja Ahti Uski ei erovuoroisena halunnut enää jatkaa hallituksessa. Hänen tilalleen valittiin Jouko Mäkinen Vehkalahdelta. Hän kuuluu Pyhällön Suur-Uskeihin.
Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Jaakko Harju Haminasta ja Marjut Kauranen Kouvolasta. Varatilintarkastajiksi valittiin Arja Lahtinen Valkamasta ja Marita Helsingius Helsingistä.Kolme vaakunavaihtoehtoa

Eniten sukukokouksessa puhutti sukuseuran oma vaakuna. Heraldikko Kari J. Tähtinen oli tehnyt Uskin Sukuseuraa varten kolme erilaista vaakunaehdotusta, jotka hallituksen jäsen Tuomo Uski esitteli kokousväelle. Hän kertoi myös heraldiikan säännöistä.Ensimmäinen vaakunaehdotus oli väreiltään kulta ja vihreä. Kolmeen osaan jakautuvassa kilvessä oli huotranpäätehela ja kannustintähdet.
Toisessa vaakunaehdotuksessa värit olivat punainen ja hopea. Kilpi jakaantui kahteen osaan. Toisessa oli hankaimia, toisessa keihästä pitelevä karhun kämmen.
Kolmannessa ehdotuksessa värit olivat vihreä ja hopea. Siinä on kuvana huotran päätehela.

Vilkasta keskustelua

Vaakunavaihtoehdot synnyttivät vilkasta keskustelua. Vihreän todettiin kuvaavan luontoa ja kertovan suvun talonpoikaisista juurista. Huotranpää näytti U-kirjaimelta. Kolmatta ehdotusta pidettiin yksinkertaisena ja selkeänä. Sen arveltiin näkyvän hyvin jopa rintamerkissä.
Vaakunaan kaivattiin myös Karjalan punaista ja mustaa, vaikka toisaalta muistutettiin, ettei niitä enää pidetä Karjalan vaan Savo-Karjalan väreinä. Sinistäkin väriä kyseltiin. Sen heraldikko oli jättänyt syrjään, koska sitä on viime aikoina niin yleisesti käytetty sukuvaakunoissa.
Vaakunaan kuuluu myös kilpiosaa koristava ns. kypärä, jonka päälle koristeeksi Tähtinen oli laittanut vihreä-hopeisessa vaihtoehdossa viertoseipään kanssa seisovan karhun kertomaan sitkeydestä, voimasta ja rajaseudun elämästä.


Koeäänestys

Vaihtoehdoista suoritettiin koeäänestys. Äänin 27-7 vihreä-hopeinen, kolmas ehdotus voitti. Sukukokous valtuutti hallituksen viimeistelemään Tähtisen kanssa vaakunaehdotuksen ja kehittämään sen käyttömuotoja (esim. isännänviiri, pöytästandaari, kirjekuori tai rintanappi) 


Sukuseuran hallitus

Hallitus piti järjestäytymiskokouksen välittömästi vuosikokouksen jälkeen Tuusulassa. Hallitus valitsi puheenjohtajaksi ja seuran esimieheksi edelleen Paavo Uskin Lappeenrannasta. Varapuheenjohtajaksi valittiin Tuomo Uski Kouvolasta, sihteerinä jatkaa Jarkko Uski Helsingistä ja rahastonhoitajana Irma Sinervo Turusta. Hallituksen muina jäseninä ovat Jouko Mäkinen Vehkalahdelta, Vesa Toikka Helsingistä ja Oili Virtanen Helsingistä. 


Sukututkimus

Oili Virtanen ja Jarkko Uski ovat edelleen jatkaneet aktiivisia vierailujaan arkistoissa ja koko ajan eri sukuihin tulee lisää perhetauluja. Eniten koottua tietoa on Vehkalahden Pyhällön Suur-Uski-suvusta.