Salo 2012

Kaisu Lahikaisesta uusi puheenjohtaja

Uskin Sukuseuran vuosikokous pidettiin Lehmirannan lomakeskuksessa, Salossa, 26. toukokuuta. Kokoukseen osallitui 30 Uskia.Sukuseuran puheenjohtaja Tuomo Uski avasi kokouksen. Avaukseksi Lehmirannassa lomalla ollut Erkki Irjala soitti kolme haitarikappaletta.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Henry Toikander Kuusankoselta ja sihteeriksi sukuseuran sihteeri Vesa Toikka Helsingistä.

Vuosikokous asetti työryhmän pohtimaan kerättyjen sukutaulujen julkaisemista tavalla tai toisella. Työryhmään valittiin Jarkko Uski Helsingistä, Kaisu Lahikainen Lappeenrannasta ja Jouko Mäkinen Haminasta.

Vuoden 2011 tuloslaskelma ja tase hyväksyttiin ja tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus. Myös toimintakertomus vuodelta 2011 ja toimintasuunnitelma vuodelle 2012 hyväksyttiin. Samassa yhteydessä vuosikokous teki päätöksen, että sukuseura ei välitä enää Sukuviesti-lehteä jäsenilleen vuodesta 2013 alkaen. Tilaajia on ollut vähän, mutta tilaaminen on aiheuttanut työtä sukuseuralle.

Vuoden 2012 jäsenmaksuksi hyväksyttiin 12 €, mikä se oli myös viime vuonna. Talousarvio vuodelle 2012 hyväksyttiin.

Erovuoroisia hallituksen jäseniä olivat sukuseuran puheenjohtaja Tuomo Uski Kouvolasta, sihteeri Vesa Toikka ja varapuheenjohtaja Kaisu Lahikainen. Tuomo Uski halusi jäädä nyt hallituksesta pois. Hän oli kuulunut hallitukseen sen alusta saakka eli 20 vuotta. Hänen tilalleen hallitukseen valittiin Seppo Soikkeli Hämeenlinnasta. Hän ei työesteiden takia ollut paikalla, mutta oli kertonut sukuseuran puheenjohtajalle suostumuksestaan. Toikka ja Lahikainen valittiin uudelleen.

Hallitus piti vuosikokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksensa. Sukuseuran puheenjohtajaksi Kaisu Lahikainen. Hän on sukuseuran neljäs puheenjohtaja. Aiemmin puheenjohtajina ovat toimineet: Anni Granfors (1992-97), Paavo Uski (1997-2004) ja Tuomo Uski (2004-2012).

Sihteeriksi hallitus valitsi Vesa Toikan, rahastonhoitajaksi Tuija Uskin Lemiltä ja varapuheenjohtajaksi Veli Aallen Haminasta. Hallitukseen kuuluvat lisäksi: Jouko Mäkinen, Pauliina Sakki Haminasta, Tuomo Uski Lappeenrannast ja Seppo Soikkeli.