Toimintakertomus vuodelta 1999

Sukuseuran toimintaa on vuonna 1999 hallinnut 10 vuotisjuhlakokouksen järjestäminen. Sukututkimuksessa on Anja Nieminen-Porkalta tilattu syksyllä 1998 jatkotutkimus liittyen Saarelan seudun Uskeihin ja Päivi Repo-Lehikoiselta on tilattu Lemi-Savitaipaleen Uski-sukuun liittyvä jatkoselvitys. Kumpikaan näistä ei ole vielä valmistunut. Sukuseuran jäsenet Jarkko Uski ja Oili Virtanen ovat jatkaneet eri sukuhaarojen tutkimista.

Oheistoimintana välitämme edelleen Sukuviesti-lehden tilauksia jäsenille Sukuseurojen Keskusliiton myöntämällä alennuksella.

Pientä arpajaistuloa lukuunottamatta seuran tulo kertyy jäsenmaksuista ollen noin 8 000 mk/ vuosi. Maksaneita jäseniä vuonna 1999 oli 158. Kulut muodostuvat lähes kokonaan sukututkimuksesta ja postituksesta. Hallituksen jäsenille ei ole korvattu matkakuluja.

Sukuseuran 8. varsinainen vuosikokous järjestettiin Upseerikerholla Turussa lauantaina 14.8.1999. Paikalla oli noin 61 jäsentä. Erovuoroisina hallituksen jäseninä olivat Irma Sinervo, Jarkko Uski ja Oili Virtanen. heidät valittiin hallitukseen edelleen yksimielisesti.

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Jaakko Harju Haminasta ja Erkki Vitikainen Kouvolasta. Varatilintarkastajiksi valittiin edelleen Arja Lahtinen Valkamasta ja Marjut Julkunen Kouvolasta.

Hallitus kokoontui neljä kertaa vuoden 1999 aikana miettimään seuran toimintaan ja sukututkimukseen liittyviä asioita. Hallitus piti järjestäytymiskokouksen Turun Upseerikerholla lauantaina 14.8.1999 heti vuosikokouksen jälkeen. Puheenjohtajana ja seuran esimiehenä jatkaa Paavo Uski Lappeenrannasta, varapuheenjohtajana ja seuran varaesimiehenä jatkaa Ahti Uski Vehkalahdelta. Sihteerinä jatkaa Jarkko Uski Helsingistä ja rahastonhoitajana Irma Sinervo Turusta. Hallituksen muina jäseninä ovat Anni Granfors Porista, Tuomo Uski Kouvolasta ja Oili Virtanen Helsingistä.

Hallitus