Toimintasuunnitelma vuodelle 2000

1. Perhekohtaisten tietojen keruun ja tallentamisen jatkaminen. Seuran jäsenten toivotaan erikoisesti antavan tietoja 1900 jälkeen syntyneistä, syntyvistä ja kuolleista jäsenistä.

2. Ammattitaitoisten sukututkijoiden käyttämistä 1700-luvun alun ja sitä varhaisemman tiedon kokoamista varten jatketaan.

3. Jatketaan vanhojen perhevalokuvien ja kirjoitelmien keruuta tulevia julkaisuja varten.

4. Osallistutaan valtakunnallisille Karjalan Liiton kesäjuhlille 17.-18.6.2000. Toivotaan Uski-kyltille kantajaa ja kaksi airuetta.

5. Osallistutaan sukututkimustoimintaa edistävään työhön mahdollisuuksien mukaan Sukuseurojen Keskusliitossa ja Karjalan Liitossa.

6. Välitetään Sukuviesti-lehden tilauksia Sukuseurojen Keskusliiton myöntämällä ryhmäalennuksella. Alennuksen saamiseksi on tilauksia oltava 10.Hallitus